De Paardenschool - groepsvorming 

Ja, samen met de paarden aan de slag met groepsvorming in jouw klas of met de kinderen van jouw school! Een unieke ervaring die de kinderen een leven lang bijblijft. 

Tijdens een sessie met de klas wordt er aandacht besteed aan de thema's samenwerking, omgaan met elkaar, communicatie, grenzen stellen en je eigen ruimte innemen. Afhankelijk van de tijdsduur, de groepsgrootte en de vraag van de leerkracht kan er op specifieke thema's de nadruk gelegd worden. Er kan gekozen worden voor een losse sessie of voor een traject met je klas. 

Een voorbeeld van het traject zou kunnen zijn; één keer in de eerste vier weken van het schooljaar, na de kerstvakantie één sessie en in de laatste vier weken van het schooljaar nog een sessie. Op deze manier leert je groep elkaar goed kennen, maar op het eind wordt er ook stilgestaan bij een sterk afscheid. Niet bepaald onbelangrijk in groepsvorming, maar dit wordt al snel vergeten. 

Wil je meer informatie over de Paardenschool - groepsvorming, neem dan contact op met Joyce Donkers-Staal.