Rouwkracht op school 

De dood is niet voor iedereen een makkelijk onderwerp om over te praten of mee om te gaan. Daarbij kan een school vaak wel wat hulp gebruiken, want er komt veel bij kijken. Zowel in de eerste periode als het nieuws net bekend is, als later en niet alles terug te leiden is naar het overlijden van een kind, ouder, leerkracht of medewerker van school. 

Rouw kan kinderen volledig uit het lood slaan. Kinderen rouwen in stukjes. Het ene moment zijn ze lekker aan het spelen en het volgende moment zijn ze intens verdrietig. Rouw heeft effect op alle vlakken. Ook elk kind reageert anders, net als volwassenen. Het ene kind gaat gewoon door en laat weinig blijken, het andere kind vertoont ander gedrag, wordt opstandig of juist heel stil, Rouw is niet alleen bij dood, maar ook bij scheiding, verhuizing, verlies, ziekte, etc. Voor signalen van rouw bij kinderen en jongeren kun je een kijkje nemen bij rouwen. Er zijn verschillende manieren waarop Paard en Bloei de kinderen en school kan begeleiden als er sprake is van rouw.

Individuele kind 

Individuele kinderen kunnen zowel op school als bij Paard en Bloei ondersteund worden in hun rouwproces. Op school zal de nadruk liggen op creatieve rouwbegeleiding. Op de locatie van Paard en Bloei kan er met de paarden en creatieve rouwbegeleiding plaatsvinden. Een combinatie van beide is mogelijk en dit wordt volledig op het kind afgestemd.

Groepje kinderen

Onder schooltijd vindt de rouwbegeleiding middels creatieve verwerking plaats. Hierbij wordt er gewerkt in kleine groepen. Dit kunnen groepjes leerlingen zijn met rouw op het gebied van bijvoorbeeld scheiding of van dood. Het helpt kinderen als ze weten dat ze niet de enige zijn en in een veilige omgeving hierover kunnen praten. Ze zullen dingen van elkaar herkennen en kunnen elkaar tips geven hoe hiermee om te gaan. Het is voor kinderen fijn als er een plek is voor hun rouw en ze hiervoor niet een dierbare hoeven te belasten. Door de creatieve verwerking zijn kinderen op een andere manier met hun rouw bezig dan door alleen maar praten. Beelden 'praten' makkelijker dan woorden. Daarnaast is het mogelijk om met een groepje kinderen van school zowel onder als na schooltijd bij de paarden met rouw bezig te zijn. 

Klas 

Er kan op klassenniveau creatieve rouwbegeleiding plaatsvinden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen na het overlijden van een kind of de leerkracht van de klas. Middels creatieve werkvormen kunnen de kinderen uiting geven aan hun rouw en kan er eventueel gepraat worden over het verlies. Niet elk kind zal hier behoefte aan hebben. Ook is het mogelijk om een individuele leerkracht te begeleiden als er rouw in de klas is.

Team 

Het is mogelijk om als team een workshop of een serie workshops te volgen om meer inzicht te krijgen in de rouwverwerking van kinderen en jongeren. Daarnaast is het mogelijk om creatieve handvaten te krijgen om aandacht te besteden aan rouw binnen school. Op deze manier kun je als schoolteam je verder ontwikkelen en kinderen bijstaan op momenten dat ze het moeilijk hebben, ook als ze dat op andere manieren uiten. 

Naast dat er veel geregeld moet worden als er een kind of leerkracht van de school overlijdt is het ook belangrijk dat er aandacht is voor ieder individu binnen het team. Doordat iedereen te maken krijgt met zijn eigen emoties en er eventueel zaken vanuit het verleden weer bovenkomen kan dit heftige emoties met zich meebrengen. Dan is het prettig als er een onafhankelijk iemand meekijkt en er is. Hierin kan er ondersteuning plaatsvinden vanuit Paard en Bloei. 

Rouwkist 

Er is een rouwkist in ontwikkeling die gevuld is met informatie, boeken, voorleesboeken, opdrachten en spellen met het thema rouw. Deze kan ingezet worden als er zich rouw in de school voordoet. Deze kist is up-to-date en bij de tijd.

Voor passende rouwbegeleiding bij jou op school kun je contact opnemen met Joyce Donkers-Staal.

Meer informatie over rouw is te vinden bij rouwkracht en rouwen